לצפייה בסרט יש צורך להתחבר

The Last Nazi Hunter

Yuval Berger and Matan Galin

 • Fiction
 • Israel
 • 2020
 • 14 Min

Summary

 • Directed by:
  Yuval Berger and Matan Galin
 • Script by:
  Yuval Berger and Matan Galin
 • Production:
  Yael Shmuelov
 • Cast:
  Yuval Jonas, Augustin Groz, Yuval Klo
 • Editing:
  Dor Levy
 • School:
  Tel Aviv University