לצפייה בסרט יש צורך להתחבר

Javiar

Muriel Naim

 • Fiction
 • ISRAEL
 • 2015
 • 5:55 Min

Summary

A mother leaves her son.
 • Directed by:
  Muriel Naim
 • Script by:
  Muriel Naim
 • Production:
  Muriel Naim
 • Tag List:
  Family, farewell, motherhood
 • Cast:
  Soraya Atmani, Javier Orozco